၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာနေ့ အထိမ်းအမှတ် ပိုစတာပြိုင်ပွဲပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ရန်အကြောင်းကြားခြင်း

FAO ၏ World Food Day Website တွင် အသေးစိတ်အချက်အလက်များ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါကြောင်း ယှဉ်ပြိုင်မည်ဆိုပါက (၆.၁၁.၂၀၂၀)ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ World Food Day Website တွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ကြောင်း ၀၉-၈၉၀၈၈၉၄၈၉ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ယှဉ်ပြိုင်မည့်ရက်မတိုင်မီ စာရင်းပေးသွင်းပါရန်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *